НОИ с нови електронни услуги

19.10.2013
0 коментара | коментирай
НОИ с нови електронни услуги

От 18-ти октомври Националният осигурителен институт разшири списъка на електронните услуги, които предлага през интернет страницата си. В онлайн пространството вече са активни четири нови електронни услуги, насочени към осигурените хора и позволяващи дистанционното им обслужване при издаването на редица важни документи. Две от услугите са свързани с пенсионното обслужване на хората. С тях се обогатява наборът от заявяваните и издаваните по електронен път удостоверения, свързани с изплащането на пенсиите. Вече онлайн може да се подава “Заявление за издаване на удостоверение на наследниците на починал пенсионер”. Документът е необходим на наследниците за удостоверяване пред банката до кой месец включително починалият е имал право на пенсия. Услугата е безплатна, а издадените удостоверения се предоставят на хората по избрания от тях начин /включително и по електронен път, подписани с електронен подпис/. По електронен път може да се заяви и друга търсена от пенсионерите услуга – подаване на “Заявление за получаване на копирани и заверени документи от пенсионно досие”. Със заверените копия на документите хората доказват пред други институции факти и обстоятелства, свързани с положения осигурителен стаж, с осигурителния им доход, както и други факти, свързани с осигурителния процес или полагащата им се пенсия. Изготвянето им се заплаща съгласно Тарифата за услугите на Националния осигурителен институт, като хората ги получават по заявения от тях начин.
Втората група нови електронни услуги е насочена към хората, желаещи да се възползват от правото си за получаване на обезщетение за безработица от друга държава членка на Европейския съюз. Първата от тях дава възможност за подаване по електронен път на “Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от Република България за друга държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Швейцария”. С този документ хората удостоверяват осигурителните си периоди пред институциите от тази група държави, във връзка с преценката правото им на парично обезщетение за безработица. През интернет страницата на Националния осигурителен институт вече може да се подава и “Заявление за предоставяне на информация от Република България за друга държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Швейцария за членовете на семейството на безработно лице”. С него хората получават информация за членовете на семейството си, която е от значение за преценка правото на парично обезщетение за безработица в цитираните държави.
И двете електронни услуги са безплатни. Издадените документи се предоставят на хората по избрания от тях начин /включително и по електронен път/ подписани с електронен подпис.
Новите електронни услуги на Националния осигурителен институт са достъпни за потребителите на интернет страницата на института. За тяхното ползване се изисква попълване на ЕГН и Персонален идентификационен код, издаван от териториалните поделения на НОИ в страната или електронен подпис.

Наталия Методиева
 Коментирай

Име

E-mail

Коментирай

Запознах се с условиятa за писане на коментари

* Сайтът не носи отговорност за публикуваните читателски коментари

ВИЖ TV

РАДИО "РИВЪР ФМ" - ТВОЯТ РИТЪМ!

TV програма
В момента програмата на Виж ТВ се актуализира. В най-скоро време ще бъде достъпна и на www.kozloduy-bg.info


Изтеглете вестника в .pdf формат.